Saltar al contenido

Le Atendemos

Datos de Contacto

Ponse á súa disposición o seguinte formulario para que remita as súas consultas relacionadas co CIXTEC. Por favor, seleccione o destino que se adecúe a súa consulta.

Os datos recibidos serán empregados unicamente para os fins relacionados co CIXTEC e en todo momento respectarase o que sinala a Lei de Protección de Datos -Lei Orgánica 15/1999, de 13/XII, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 994/1999, de 11/VI, polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados de conteñan datos de carácter persoal-.

Dirección del centro
        Calle Domingo Fontán, 9
        15702 - Santiago de Compostela
        A Coruña
Teléfonos
Centro de Atención a Usuarios
        Tfno: 981 541300
        Fax: 981 541679
Secretaría
       Tfno: 981 541614
       Fax: 981 541270